• Plagusia Crab & Tapa Band, 2 ½" x 3 ½"
  Plagusia Crab & Tapa Band, 2 ½" x 3 ½"
 • Yellow Tang & Tish Hook Band, 2 ½" x 3 ½"
  Yellow Tang & Tish Hook Band, 2 ½" x 3 ½"
 • Honu & Tapa Band, 3" x 10"
  Honu & Tapa Band, 3" x 10"
 • Sea Star & Tapa Band, 3" x 10"
  Sea Star & Tapa Band, 3" x 10"
 • Tapa, 4 ½" x 9"
  Tapa, 4 ½" x 9"
 • Hawaiian Fishing Basket with Nawiliwili & Tapa Band, 4 ½" x 9"
  Hawaiian Fishing Basket with Nawiliwili & Tapa Band, 4 ½" x 9"
 • Honu & Tapa Band, 5" x 4"
  Honu & Tapa Band, 5" x 4"
 • Honu & Tapa Band (Back), 5" x 4"
  Honu & Tapa Band (Back), 5" x 4"
 • Morish Idol & Tapa Band, 5" x 4"
  Morish Idol & Tapa Band, 5" x 4"
 • Seahorse & Tapa Band, 5" x 4"
  Seahorse & Tapa Band, 5" x 4"
 • Yellow Tang & Tapa Band, 5" x 4"
  Yellow Tang & Tapa Band, 5" x 4"
 • Dolphin & Tapa Band, 5" x 7"
  Dolphin & Tapa Band, 5" x 7"
 • Butterfly Fish & Tapa Band, 6" x 7"
  Butterfly Fish & Tapa Band, 6" x 7"
 • Honu & Tapa Band, 6" x 8 ½"
  Honu & Tapa Band, 6" x 8 ½"
 • Manta Ray & Tapa Band, 6" x 8 ½"
  Manta Ray & Tapa Band, 6" x 8 ½"
 • calabaCoral & Tapa Band, 8" x 7 ½"se-weave-white
  Coral & Tapa Band, 8" x 7 ½"
 • Coral & Tapa Band (Side View), 8" x 7 ½"
  Coral & Tapa Band (Side View), 8" x 7 ½"
 • Dolphins & Tapa Band, 9" x 7 ½"
  Dolphins & Tapa Band, 9" x 7 ½"
 • Seahorse & Tapa Band, 9" x 7 ½"
  Seahorse & Tapa Band, 9" x 7 ½"
 • He'e (Octopus) & Tapa Band, 9" x 7"
  He'e (Octopus) & Tapa Band, 9" x 7"